Tổng hợp 50+ Biển báo hiệu lệnh và mức phạt vi phạm 2024

07/03/2024, Tạ Hải Long
Việc tuân thủ và nhận biết đúng các biển báo hiệu lệnh theo quy định của pháp luật không chỉ giúp bảo đảm an toàn giao thông mà còn giữ cho đường phố luôn ổn định và trật tự.

Biển báo hiệu lệnh là những biển báo được đặt trên đường để chỉ dẫn và hướng dẫn người tham gia giao thông thực hiện các hành động cụ thể như đi, đỗ, rẽ, hoặc giảm tốc độ. Đây là một phần quan trọng của hệ thống biển báo giao thông đường bộ, giúp tạo ra sự ổn định và an toàn trên đường phố.

Tổng hợp 50+ biển báo hiệu lệnh cập nhật 2024

Biển báo hiệu lệnh được đặt tại các vị trí thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, có điều kiện giao thông phức tạp hoặc nhiều phương tiện qua lại.

Các biển báo hiệu lệnh được tổng hợp trong bảng sau:

Biển báo hiệu lệnh

Hình ảnh

Ý nghĩa

Biển số R.122 "Dừng lại"

bien-bao-hieu-lech-13.jpg

Báo cho tất cả các phương tiện, bao gồm cả xe cơ giới và xe thô sơ, dừng lại tạm thời.

Biển số R.301a:"Hướng đi phải theo"

bien-bao-hieu-lech-11.jpg

Luật giao thông yêu cầu các phương tiện chỉ di chuyển thẳng qua đoạn đường này.

Biển số R.301b:"Hướng đi phải theo"

bien-bao-hieu-lech-11.jpg

Phương tiện chỉ được thực hiện việc rẽ phải trên đoạn đường này.

Biển số R.301c:"Hướng đi phải theo"

bien-bao-hieu-lech-11.jpg

Điều chỉnh giao thông yêu cầu xe chỉ được quay đầu về phía bên trái.

Biển số R.301d:"Hướng đi phải theo"

bien-bao-hieu-lech-11.jpg

Luật giao thông chỉ cho phép các phương tiện thực hiện việc rẽ sang phải.

Biển số R.302 (a,b,c) "Hướng phải đi vòng theo chướng ngại vật"

bien-bao-hieu-lech-5.jpg

Các biển báo hiệu lệnh này thông báo hướng di chuyển của các loại xe (bao gồm cả xe cơ giới và thô sơ) để vượt qua một rào cản.

Biển số R.303 "Nơi giao nhau tại vòng xuyến"

bien-bao-hieu-lech-9.jpg

Thông báo cho các loại xe (bao gồm cả xe thô sơ và xe cơ giới) phải tuân thủ việc đi vòng quanh đảo an toàn tại các điểm giao nhau trên đường.

Biển số R.304 "Biển chỉ đường chỉ dành cho xe thô sơ đi qua"

bien-bao-hieu-lech-7.jpg

Biển báo hiệu lệnh này thông báo về đoạn đường dành riêng cho xe thô sơ (bao gồm cả xe của người khuyết tật) và người đi bộ.

Biển số R.305 “Người đi bộ được phép đi vào đường này”

Thông báo về phần đường dành cho người đi bộ.

Biển số R.306 "Tốc độ cho phép tối thiểu"

bien-bao-hieu-lech-14.jpg

Thông báo về tốc độ tối thiểu mà các xe cơ giới được phép di chuyển.

Biển số R.307 "Cảnh báo tốc độ tối thiểu được phép đã kết thúc"

bien-bao-hieu-lech-6.jpg

Biển hiệu lệnh này thông báo rằng từ điểm này, hiệu lực của biển số R.306 đã kết thúc, cho phép các phương tiện điều chỉnh tốc độ dưới giới hạn được ghi trên biển, nhưng không được gây cản trở cho các phương tiện khác.

Biển số R.308 (a,b) “Đoạn đường này sẽ có cầu vượt đi qua”

bien-bao-hieu-lech-21.jpg

Trước khi tiếp cận cầu vượt, nếu có lựa chọn đi thẳng hoặc rẽ theo hướng chỉ dẫn trên hình vẽ, đặt biển số R.308 (a,b) "Tuyến đường có cầu vượt cắt ngang". Biển được đặt ở vị trí phù hợp trước cầu vượt để hướng dẫn xe đi thẳng hoặc rẽ theo hướng chỉ dẫn (rẽ trái hoặc rẽ phải).

Biển số R.309 "Ấn còi"

bien-bao-hieu-lech-23.jpg

Khi xe cộ tiếp cận vị trí của biển này, bắt buộc phải kích còi. Biển được đặt trước các khúc cua hoặc trước khi vào đoạn đường dốc lớn hơn 10%, nơi mà tầm nhìn bị hạn chế.

Biển số R.310 (a,b,c): Chỉ hướng đi chỉ dành cho các phương tiện nguy hiểm

bien-bao-hieu-lech-18.jpg

Nhóm biển báo hiệu lệnh này cảnh báo cho các phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm phải tuân theo hướng quy định, sử dụng một trong các loại biển số R.310(a,b,c) "Hướng đi bắt buộc cho các xe vận chuyển hàng nguy hiểm". Lựa chọn biển phù hợp dựa trên hướng di chuyển của các xe.

Biển số R.403 (a,b,c,d,e,f) “Biển hiệu lệnh các loại phương tiện”

bien-bao-hieu-lech-22.jpg

Biển số R.403a "Đường dành cho xe ô tô": Đoạn đường dành riêng cho các loại xe ô tô.

Biển số R.403b "Đường dành cho xe ô tô, xe máy": Đoạn đường dành riêng cho cả ô tô và xe máy.

Biển số R.403c “Đường dành cho xe buýt”: Đoạn đường dành riêng cho các loại xe buýt.

Biển số R.403d “Đường dành cho xe ô tô con”: Đoạn đường dành riêng cho xe ô tô con.

Biển số R.403e “Đường dành cho xe máy”: Đoạn đường dành riêng cho xe máy.

Biển số R.403f “Đường dành cho xe máy và xe đạp”: Đoạn đường dành riêng cho cả xe máy (bao gồm cả xe gắn máy) và xe đạp (bao gồm cả xe thô sơ).

Biển số R.404 “Biển báo hết đường”

bien-bao-hieu-lech-25.jpg

Biển số R.404a "Hết đoạn đường dành cho xe ô tô": Kết thúc của đoạn đường chỉ dành cho xe ô tô.

Biển số R.404b "Hết đoạn đường dành cho xe ô tô, xe máy": Kết thúc của đoạn đường chỉ dành cho cả ô tô và xe máy.

Biển số R.404c "Hết đoạn đường dành cho xe buýt": Kết thúc của đoạn đường chỉ dành cho xe buýt.

Biển số R.404d "Hết đoạn đường dành cho xe ô tô con": Kết thúc của đoạn đường chỉ dành cho xe ô tô con.

Biển số R.404e "Hết đoạn đường dành cho xe máy": Kết thúc của đoạn đường chỉ dành cho xe máy.

Biển số R.404f "Hết đoạn đường dành cho xe máy và xe đạp": Kết thúc của đoạn đường chỉ dành cho cả xe máy (bao gồm cả xe gắn máy) và xe đạp.

Biển số R.411 "Chỉ đường mà các phương tiện cần đi theo"

bien-bao-hieu-lech-17.jpg

Biển này kết hợp với các loại vạch kẻ đường (ví dụ: vạch mũi tên chỉ hướng trên mặt đường). Biển được đặt tùy thuộc vào số lượng làn đường và hướng đi trên mỗi làn đường trong tình hình thực tế. Nó buộc các người tham gia giao thông phải tuân thủ làn đường đã được chỉ định phù hợp với hướng di chuyển của xe.

Lưu ý: Số lượng làn đường và hướng mũi tên được vẽ phải phản ánh chính xác yêu cầu chỉ dẫn thực tế. Hình ảnh trên biển R.411 chỉ là một trường hợp cụ thể.

Biển số R.412

bien-bao-hieu-lech-19.jpg

Biển R.412a: Đường dành cho ô tô khách (bao gồm cả ô tô buýt). Nếu cần phân làn cho các loại ô tô khách theo số chỗ ngồi, ghi số chỗ ngồi trên thân xe (ví dụ: “< 16c”). Khi chỉ định làn cho xe buýt nhanh, thêm "BRT".

Biển R.412b: Đường dành cho ô tô con.

Biển R.412c: Đường dành cho xe tải. 

Biển R.412d: Đường dành cho xe máy và xe gắn máy.

Biển R.412e: Đường dành cho xe buýt.

Biển R.412f: Đường dành cho ô tô.

Biển R.412h: Đường dành cho xe đạp (bao gồm cả các loại xe thô sơ khác).

Biển số R.413:

bien-bao-hieu-lech-15.jpg

Biển R.413i: Kết thúc đường dành cho ô tô khách.

Biển R.413j: Kết thúc đường dành cho ô tô con.

Biển R.413k: Kết thúc đường dành cho ô tô tải.

Biển R.413l: Kết thúc đường dành cho xe máy.

Biển R.413m: Kết thúc đường dành cho xe buýt.

Biển R.413n: Kết thúc đường dành cho ô tô.

Biển R.413o: Kết thúc đường dành cho xe máy và xe đạp.

Biển R.413p: Kết thúc đường dành cho xe đạp.

Biển số R.415

bien-bao-hieu-lech-24.jpg

Biển R.415a "Biển gộp các làn đường để phương tiện đi theo": Biển này sẽ thông báo về các loại xe được phép đi trên mỗi làn đường theo quy định.

Biển R.415b "Kết thúc làn đường theo phương tiện": Chỉ định kết thúc đoạn đường với việc phân chia lưu thông trên mỗi làn đường theo quy định.

Biển số R.420 "Những khu vực có dân cư đông đúc”

bien-bao-hieu-lech-20.jpg

Biển hiệu lệnh này báo hiệu bắt đầu khu vực đông dân cư trên đoạn đường.

"Biển thông báo bắt đầu hết khu vực đông dân cư":

bien-bao-hieu-lech-20.jpg

Báo hiệu kết thúc khu vực đông dân cư trên đoạn đường.

 

Khi lái xe, việc tuân thủ biển báo giao thông, đặc biệt là nhóm biển báo hiệu lệnh là rất quan trọng và bắt buộc. 

bien-bao-hieu-lech-to-3.jpg

Biển báo hiệu lệnh sẽ được đặt tại các khu vực quan trọng hoặc điều kiện giao thông phức tạp

 Ý nghĩa của biển báo hiệu lệnh và cách nhận biết

Các biển báo hiệu lệnh được đặt ở các điểm như ngã ba, ngã tư hoặc trên các tuyến quốc lộ, thể hiện các ý nghĩa khác nhau. Chúng có thể bao gồm cấm đi theo một chiều, cấm rẽ trái hoặc phải, hay yêu cầu giảm tốc độ... Ngoài ra, các biển báo còn nhắc nhở người tham gia giao thông không nên vi phạm các quy tắc của biển báo, vì nếu làm vậy bạn sẽ bị phạt. 

Các biển báo hiệu lệnh

Hình ảnh

Ý nghĩa và tác dụng 

Các biển báo cấm

bien-bao-hieu-lech-16.jpg

Thường thì các biển báo này sẽ có màu nền trắng, viền màu đỏ và màu vàng, và hình vẽ sẽ được in màu đen. Đối với các biển này, người lái xe phải đặc biệt chú ý và tuân thủ đúng quy định của nhóm biển báo cấm, bao gồm tổng cộng 39 loại, từ số 101 đến 139.

Biển báo nguy hiểmbien-bao-hieu-lech-4.jpg

Biển báo nguy hiểm có hình dạng tam giác đều, với viền đỏ và nền vàng, và hình vẽ được in màu đen. Chức năng chính của biển này là cảnh báo cho người lái xe về các nguy hiểm có thể xảy ra trên tuyến đường phía trước, giúp họ có thể tránh được nguy cơ và phòng ngừa kịp thời. Khi gặp biển báo này, người lái xe nên giảm tốc độ để đảm bảo an toàn khi tiếp tục di chuyển.

Biển báo hiệu lệnh trên đường

bien-bao-hieu-lech-10.jpg

Các nhóm biển báo hiệu lệnh có hình dạng tròn, có nền màu xanh và hình vẽ màu trắng, thường được sử dụng để chỉ đạo các hành vi của người tham gia giao thông. Các biển này gồm 9 kiểu, được đánh số từ 301 đến 309, và tất cả đều có đường kính 70cm. Chúng có mục đích cung cấp các hiệu lệnh cụ thể để người tham gia giao thông tuân theo.

 

 Quy chuẩn và vị trí đặt của biển báo hiệu lệnh 

Trong việc hướng dẫn và điều chỉnh luồng giao thông, biển báo hiệu lệnh đóng vai trò vô cùng quan trọng. Để đảm bảo một hệ thống biển báo giao thông rõ ràng và thống nhất, người tham gia giao thông ngoài kinh nghiệm lái xe cần có khả năng nhận biết và hiểu được các quy định của luật giao thông đường bộ.

Tuân thủ các nhóm biển báo lệnh không chỉ giúp tránh được va chạm và hỗn loạn trên đường mà còn góp phần củng cố hiệu quả và thông suốt của luồng giao thông. Điều này đặc biệt quan trọng trong các thành phố đông dân cư, nơi mật độ phương tiện cao và việc điều phối giao thông đóng vai trò quan trọng.

Trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2016/BGTVT), các quy định liên quan đến vị trí đặt biển hiệu lệnh và thời gian hiệu lực của chúng trong giao thông đường bộ được quy định chi tiết tại Điều 38:

  • Các biển báo hiệu lệnh cần đặt trực tiếp tại vị trí cần báo hiệu lệnh. Trong trường hợp khó khăn, nếu cần đặt xa hơn, phải đi kèm với biển phụ số S.502.

  • Hiệu lực của các biển báo hiệu lệnh bắt đầu từ vị trí đặt biển. Nếu biển số R.301a được đặt sau điểm giao nhau tiếp theo trên đường, thì hiệu lực của biển bắt đầu từ vị trí đặt biển cho đến điểm kết thúc của đoạn đường. Trên đoạn đường có biển này, không có hạn chế về việc rẽ phải hoặc rẽ trái để vào cổng nhà hoặc ngõ phố.

  • Nếu đoạn đường thi hành biển hiệu lệnh có hiệu lực rất dài, tại các nơi đường giao nhau, biển hiệu lệnh phải được nhắc lại, đặt ngay sau nơi giao nhau theo hướng của đường đang được biển hiệu lệnh chỉ định.. Trường hợp không có biển nhắc lại thì mặc nhiên xem là hết hiệu lực.

>>>>Xem thêm: 

bien-bao-hieu-lech-to-2.jpg

Thường thì các biển báo này sẽ có màu nền trắng, viền màu đỏ và màu vàng

Những lưu ý mức phạt biển báo hiệu lệnh cập nhật 2024

Theo quy tắc của nghị định 100/2019/NĐ-CP (đã được sửa đổi và bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP), nếu vi phạm nhóm biển báo hiệu lệnh, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt tiền hành chính từ 100.000 đến 400.000 VNĐ và có thể bị tước giấy phép lái xe tùy theo trường hợp.

Cụ thể:

  • Đối với xe ô tô: Phạt hành chính từ 200.000 đến 400.000 VNĐ và nếu gây tai nạn giao thông sẽ bị tước giấy phép lái xe từ 02 đến 04 tháng.

  • Đối với xe gắn máy, xe máy: Phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 VNĐ và bị tước giấy phép lái xe từ 02 đến 04 tháng nếu gây tai nạn giao thông.

  • Đối với xe máy chuyên dùng, máy kéo: Phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 VNĐ và bị tước giấy phép lái xe (với máy kéo) hoặc tước chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về GTĐB (với xe máy chuyên dùng) từ 02 đến 04 tháng.

  • Đối với xe đạp: Phạt hành chính từ 80.000 đến 100.000 VNĐ.

bien-bao-hieu-lech-to-1.jpg

Hiệu lực của các biển báo hiệu lệnh bắt đầu từ vị trí đặt biển

Như vậy, trong bài viết này Nuoixe.vn đã tổng hợp cho bạn về tất cả các loại biển báo hiệu lệnh. Việc tuân thủ các biển báo hiệu lệnh là trách nhiệm và nghĩa vụ của người tham gia giao thông. Người lái xe cần trang bị cho bản thân kiến thức cần thiết để yên tâm khi lái xe, đồng thời đảm bảo an toàn cho chính mình và người khác.

Chia sẻ
Tạ Hải Long
Tạ Hải Long

Tôi là Tạ Hải Long - Bằng niềm đam mê với ô tô và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực review đánh giá xe. Hi vọng với những chia sẻ của tôi sẽ cung cấp những thông tin quan trọng và hữu ích tới bạn đọc về các dòng xe